За Нас

Нашата фирма е основана далечната 1991 година,како сервис специјалициран за марката MERCEDES-BENZ. Основана од Најдовски Злате, како еден од најискусните механичари со долгогодишно спојување на агрегати од марката Mercedes за амерички пазар во Германија.
Гордост на нашата фирма е поправката на олдтајмери и нивно комплетно реставрирање. Иконата на Zlate-Benz е реставрираниот одл тајмер од 1941 година од марката Mercedes со кој имаме многубројни пехари за регострација на меѓународно ниво.
Zlate-Benz е фирма која го опфаќа целиот програм на марката Mercedes, односно од најмалото возио на Mercedes, тоа е SMART, па целиот патнички програм A, B, C, E, S, CLS, ML,G – CLASS, автобуски птограм, камионски програм, па се до индустиски машини кои носат Mercedes агрегати. Затоа нашиот сервис се извојува по својот голем дијапазон на возила кои можар да се сервисираат. Zlate- Benz располага со машини и опрема и во делот на поправки на климатизација, сервизирање на автоматски менувачи, центрирање предница и многу други машини кои ја убрзуваат поправката на возилото. Располагаме со голем капацитет, односно со 8 авто дигалки, 5 канали специјализирани за тешки теретни возила, ремотно оделение, приемно оделение. Кафе бар, перална и се она што е потребно за да се работи по највисоки стандарди. Мора да напомене дека располагаме и со специјализирано возило за асервисирање на пат и итни случаеви, како и специализирано возило за шлеп служба за возила кои имаат поголеми оштетувања.